Serbest hekimler hasta bilgilerini MBYS’e bildirecek

HANDE ATILGAN Ankara – Sıhhat Bakanlığı Mart 2021’de aldığı kararla özgür doktorların hasta bilgilerini MBYS üzerinden sisteme işlemelerini talep etmiş, meslek örgütleri ise “hastaların özel hayatının saklılığına müdahale” ve “hekimleri sır saklama yükümlülüklerini ihlal etmeye zorlama” gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti (İDDK) bakanlığın itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Kararının akabinde Bakanlık hür çalışan doktorlara yeni yazı göndererek bildirim yükümlülüğüne uymama halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda uyardı. Yazıda bu yaptırımlar, 2 sefer ikaz, ihtarın akabinde aylık brüt hizmet gelirinin yüzde 1’i kadar para cezası ve fiilin 1 yıl içinde tekrarlanması durumunda 10 güne kadar faaliyet durdurma olarak sıralandı.

Meslek örgütleri ise yaptırım kararlarının 2014 yılında uygulandığını fakat hastaların özel nitelikte sıhhat bilgilerini istekleri olmaksızın paylaşmayı yasaklayan Şahsî Dataları Muhafaza Kanunu’nun 2016’da yürürlüğe girmesinden sonra hiç uygulanmadığını hatırlattılar. Yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasının yargısal sürecin tamamlandığı manasına gelmediğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği ve Türk Psikiyatri Derneği, yargı uğraşının devam edeceğini belirttiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir