Danıştay’dan emniyetin ‘görüntü’ genelgesine durdurma

Danıştay'dan emniyetin 'görüntü' genelgesine durdurma

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarihinde genelge yayımlandı. İlgili birimlere gönderilen genelgede; polisin olduğu olaylarda vatandaşın görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında da adli işlem yapılması istendi. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu durumun personelin görevini engellediği savunuldu. Bunun üzerine CHP ile çok sayıda baro ve sivil toplum kuruluşu, Danıştay 10’uncu Dairesi’nde genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

OY BİRLİĞİ İLE DURDURULDU

Dava dilekçelerinde genelgenin, delil toplama hakkına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği, hukuka aykırı emir ve talimat içerdiği belirtildi. Danıştay 10’uncu Dairesi, ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı. Daire, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu bildirildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği belirtildi.

Bu kararın ardından tartışılan genelge hükümleri uygulanamayacak. Danıştay 10’uncu Dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir